Ramon Llull nació

Texto: 
Ramon Llull va néixer a Mallorca tres anys després de la Conquesta cristiana de l’illa pel rei català Jaume I, el 1229.