Ramon Llull hablaba

Texto: 
Ramon Llull parlava català, occità, francès, àrab i llatí, i va promoure l’aprenentatge de llengües.