L'Ars, panacea o quimera

Roda lul·liana de l’Ars. Monestir de Miramar. IRU, SL

Cap al 1274 es retira al puig de Randa, una muntanya situada al centre de Mallorca, on es lliura a la meditació i a la contemplació. Allà, fent vida d’ermità, li esdevé la Il·luminació i decideix escriure el seu sistema filosòfic, l’Ars. Aquesta Ars (paraula llatina que significa ‘art’) era una tècnica complexa, ideada per ell mateix, per interpretar la realitat, trobar la veritat i demostrar-la; i d’aquesta manera justificar la fe cristiana per la raó. I això, mitjançant tècniques racionals semimecàniques, de notació simbòlica i de diagrames combinatoris.

L’Ars o Art, dotada d’una vocació universal i de la qual va fer diferents versions, partia de principis comuns a les tres religions monoteistes de l’època (cristiana, musulmana i jueva) i havia de ser infal·lible en la conversió dels «infidels». D’altra banda, l’Art constituïa, segons ell, un mètode apte per a totes les àrees del saber del segle XIII (teologia, ciències naturals i humanes). Es tractava d’un intent ingenu i genial alhora de mecanitzar i matematitzar el coneixement. En tot cas, una tasca filosòfica ingent a la qual va consagrar la vida i l’obra literària, de tal manera que fins i tot les seves novel·les i poesies tenien com a objectiu la divulgació teològica i l’aproximació del lector a l’Art.

 

Cites de Ramon Llull

 
«La teva ànima posseeix major riquesa que el teu cos»
 

Missatges sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull ha estat considerat per alguns un alquimista, una ciència medieval que ell mai no va practicar.
 

Últimos posts

 
  L’Ajuntament de Palma presenta enguany, dins l’...
 

Últimes creacions