Ramon Llull: Personaxes coetáneos

Ramon Llull tivo relación persoal con:

Reis e príncipes

Xaime II de Mallorca
Xaime II (1243-1311). Rei de Mallorca (1276-1311). Llibre de les Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca. Folio 13v. Coroación do rei. Arte gótica. Miniatura. Palma de Mallorca. Arquivo do Reino de Mallorca. P. Rotger/Iberfoto. Photoaisa.
(1243-1311)
Xaime II o Xusto
Xaime II o Xusto (1267-1327). Rei de Cataluña e Aragón (1291-1327), Sicilia (1286-1296) e Sardeña (1324-1327). Pintura. Barcelona. Museo Militar do Castelo de Montjuïc. M.C.Esteban/Iberfoto. Photoaisa.
(1267-1327, rei de Cataluña e Aragón)
Felipe IV o Fermoso
Felipe IV o Fermoso (1268-1314). Rei de Francia e de Navarra (1285-1314). O rei, no centro. Manuscrito miniado francés (s. XIV). Arte gótica. Miniatura. París. Biblioteca Nacional. BeBa/Iberfoto. Photoaisa.
(1268-1314, rei de Francia)
Federico II
Federico II de Sicilia (1272-1337). Rei de Sicilia (1296-1337). Escudo dos reis aragoneses de Sicilia. Wikipedia. Ipankonin.
(1272-1337, rei de Sicilia)
Sancho I de Mallorca
Sancho I de Mallorca (¿-1324). Rei de Mallorca (1311-1324). Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca. Fol. 37. Arte gótica. Miniatura. Palma de Mallorca. Arquivo do Reino de Mallorca. J. Bedmar/Iberfoto. Photoaisa.
(…-1324, conde do Rosellón)
Pietro Gradenigo
Pietro Gradenigo (1251-1311). Dogo de Venecia. Retrato (fragmento) cara a  1585. Renacemento. Óleo sobre lenzo de Jacopo Tintoretto (1518-1594). Venecia, Italia. Palacio Ducal. The Bridgeman Art Library. Photoaisa.
(1251-1311, duque de Venecia)
Abu-Hafs Umar I
Abu-Hafs Umar I. Emir de Tunisia (1284-1295).  Bandeira do Hafsa Dynasty (hipótese). IRU SL.
(emir de Tunes entre 1284 e 1295)
Enrique II de Lusignan
Enrique II de Lusignan (1271-1324). Rei de Chipre. Moeda co rostro do rei. Baldwin Auctions Ltd.
(1271-1324, rei de Chipre)
Abul-Baqá Kálid
Abul-Baqá Kálid. Rei de Buxía (1301-1309). Bandeira do Hafsa Dynasty (hipótese). IRU SL.
(rei de Bugía entre 1301 e 1309).

Papas

Nicolás IV
Nicolás IV (1227-1292). Papa de Roma (1288-1292). La storia dei papi del cardinale Hergenrother. 1898. Gravado. Costa/Leemage. Photoaisa.
(papa entre 1288 e 1292)
Celestino V
Celestino V (1209-1296). Papa de Roma durante uns meses de 1294, despois de máis de dous anos coa sé vacante. Medalla con efixie. Gabinete de medallas de Roma. Moeda. Costa/Leemage. Photoaisa.
(papa durante uns meses de 1294, despois de máis de dous anos coa sé vacante)
Bonifacio VIII
Bonifacio VIII (1235-1303). Papa de Roma (1294 e 1303). Pintura. Florencia, Italia. Galería Uffizi. BeBa/Iberfoto. Photoaisa.
(papa entre 1294 e 1303)
Benedicto XI
Bieito XI (1240-1304). Papa de Roma (1303-1304). Pintura ao fresco por Tommaso da Modena (1325-1379). Sala do Capitolo dei Domenicani, Seminario Vescovile, Treviso, Italia. Electa/Leemage Photoaisa.
(papa entre 1303 e 1304)
Clemente V
Clemente V (1264 - 1314). Papa de 1305 a 1314. Retrato. Primeiro papa residente en Aviñón. Gravado. Mary Evans. Photoaisa.
(primeiro papa de Aviñón, entre 1305 e 1314)

Outros

San Ramón de Peñafort
San Ramón de Peñafort (1180-1275). Dominico destacado. Detalle da decoración (1440-1441) da Sala Capitular do Convento de San Marcos, por Fra Angelico Guido di Pietro (1387-1455). Florencia, Italia. Convento de San Marcos. Renacemento. Fresco. Iberfoto. Photoaisa.
(dominico destacado, 1180-1275)
Arnau de Vilanova
Arnau de Vilanova (cara a 1238-1311). Franciscano destacado. Retrato de 1313 na Universidade de Montpellier. Pintura. MP/Leemage. Photoaisa.
(franciscano destacado, 1240?-1313?)
Jacques de Molay
Jacques de Molay (1240?-1314). Último Gran Mestre da Orde dos Templarios. Xilografía. Leemage. Photoaisa.
(Gran Mestre do Templo de Nicosia, 1240?-1314)
Thomas le Myésier
Thomas le Myésier (¿-1336). Cóengo, médico da Sorbonne e colaborador de Ramon Llull. Breviculum, XI. Thomas le Myésier, 1325. http://lullianarts.net
(cóengo e médico da Sorbona, ¿-1336)
 

Citas de Ramon Llull

 
«Fuxe antes do príncipe malo que da serpe»
 

Mensaxes sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull foi visto como un precursor do pensamento combinatorio, básico na informática moderna.
 

Últimas creacións