Ramon Llull: Personaxes coetáneos

Ramon Llull tivo relación persoal con:

Reis e príncipes

Xaime II de Mallorca
Xaime II (1243-1311). Rei de Mallorca (1276-1311). Llibre de les Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca. Folio 13v. Coroación do rei. Arte gótica. Miniatura. Palma de Mallorca. Arquivo do Reino de Mallorca. P. Rotger/Iberfoto. Photoaisa.
(1243-1311)
Xaime II o Xusto
Xaime II o Xusto (1267-1327). Rei de Cataluña e Aragón (1291-1327), Sicilia (1286-1296) e Sardeña (1324-1327). Pintura. Barcelona. Museo Militar do Castelo de Montjuïc. M.C.Esteban/Iberfoto. Photoaisa.
(1267-1327, rei de Cataluña e Aragón)
Felipe IV o Fermoso
Felipe IV o Fermoso (1268-1314). Rei de Francia e de Navarra (1285-1314). O rei, no centro. Manuscrito miniado francés (s. XIV). Arte gótica. Miniatura. París. Biblioteca Nacional. BeBa/Iberfoto. Photoaisa.
(1268-1314, rei de Francia)
Federico II
Federico II de Sicilia (1272-1337). Rei de Sicilia (1296-1337). Escudo dos reis aragoneses de Sicilia. Wikipedia. Ipankonin.
(1272-1337, rei de Sicilia)
Sancho I de Mallorca
Sancho I de Mallorca (¿-1324). Rei de Mallorca (1311-1324). Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca. Fol. 37. Arte gótica. Miniatura. Palma de Mallorca. Arquivo do Reino de Mallorca. J. Bedmar/Iberfoto. Photoaisa.
(…-1324, conde do Rosellón)
Pietro Gradenigo
Pietro Gradenigo (1251-1311). Dogo de Venecia. Retrato (fragmento) cara a  1585. Renacemento. Óleo sobre lenzo de Jacopo Tintoretto (1518-1594). Venecia, Italia. Palacio Ducal. The Bridgeman Art Library. Photoaisa.
(1251-1311, duque de Venecia)
Abu-Hafs Umar I
Abu-Hafs Umar I. Emir de Tunisia (1284-1295).  Bandeira do Hafsa Dynasty (hipótese). IRU SL.
(emir de Tunes entre 1284 e 1295)
Enrique II de Lusignan
Enrique II de Lusignan (1271-1324). Rei de Chipre. Moeda co rostro do rei. Baldwin Auctions Ltd.
(1271-1324, rei de Chipre)
Abul-Baqá Kálid
Abul-Baqá Kálid. Rei de Buxía (1301-1309). Bandeira do Hafsa Dynasty (hipótese). IRU SL.
(rei de Bugía entre 1301 e 1309).

Papas

Nicolás IV
Nicolás IV (1227-1292). Papa de Roma (1288-1292). La storia dei papi del cardinale Hergenrother. 1898. Gravado. Costa/Leemage. Photoaisa.
(papa entre 1288 e 1292)
Celestino V
Celestino V (1209-1296). Papa de Roma durante uns meses de 1294, despois de máis de dous anos coa sé vacante. Medalla con efixie. Gabinete de medallas de Roma. Moeda. Costa/Leemage. Photoaisa.
(papa durante uns meses de 1294, despois de máis de dous anos coa sé vacante)
Bonifacio VIII
Bonifacio VIII (1235-1303). Papa de Roma (1294 e 1303). Pintura. Florencia, Italia. Galería Uffizi. BeBa/Iberfoto. Photoaisa.
(papa entre 1294 e 1303)
Benedicto XI
Bieito XI (1240-1304). Papa de Roma (1303-1304). Pintura ao fresco por Tommaso da Modena (1325-1379). Sala do Capitolo dei Domenicani, Seminario Vescovile, Treviso, Italia. Electa/Leemage Photoaisa.
(papa entre 1303 e 1304)
Clemente V
Clemente V (1264 - 1314). Papa de 1305 a 1314. Retrato. Primeiro papa residente en Aviñón. Gravado. Mary Evans. Photoaisa.
(primeiro papa de Aviñón, entre 1305 e 1314)

Outros

San Ramón de Peñafort
San Ramón de Peñafort (1180-1275). Dominico destacado. Detalle da decoración (1440-1441) da Sala Capitular do Convento de San Marcos, por Fra Angelico Guido di Pietro (1387-1455). Florencia, Italia. Convento de San Marcos. Renacemento. Fresco. Iberfoto. Photoaisa.
(dominico destacado, 1180-1275)
Arnau de Vilanova
Arnau de Vilanova (cara a 1238-1311). Franciscano destacado. Retrato de 1313 na Universidade de Montpellier. Pintura. MP/Leemage. Photoaisa.
(franciscano destacado, 1240?-1313?)
Jacques de Molay
Jacques de Molay (1240?-1314). Último Gran Mestre da Orde dos Templarios. Xilografía. Leemage. Photoaisa.
(Gran Mestre do Templo de Nicosia, 1240?-1314)
Thomas le Myésier
Thomas le Myésier (¿-1336). Cóengo, médico da Sorbonne e colaborador de Ramon Llull. Breviculum, XI. Thomas le Myésier, 1325. http://lullianarts.net
(cóengo e médico da Sorbona, ¿-1336)
 

Citas de Ramon Llull

 
«Co home iracundo vale máis calar que falar»
 

Mensaxes sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull está enterrado na basílica de Sant Francesc, en Palma (Mallorca).
 

Últimas creacións