Mosteiro de Miramar (Valldemossa)

RAMON LLULL EN MIRAMAR

En 1276, baixo o patrocinio do rei Xaime II, Ramon Llull fundou un colexio misional no mosteiro de Miramar, en Valldemossa, que ata entón estivera baixo o dominio do mosteiro da Real. O mesmo ano recibe confirmación papal para o devandito colexio de parte de Xoan XXI (o lisboeta Pedro Hispano), coñecido polos seus escritos filosóficos e científicos). Alí instálanse trece frades menores franciscanos, que se dedican á aprendizaxe do árabe e da Arte luliana, o método universal que debe facer posible a conversión a través da razón. Llull reside en Miramar uns tres ou catro anos, ata 1279. En 1295, o mosteiro foi abandonado e Llull laméntase por iso en Desconhort.

O mosteiro pasa de novo á Real e a outras ordes relixiosas e, no século XV, establécense nel dous lulistas que montan alí unha imprenta que, en 1485, publica o primeiro libro impreso en Mallorca. En 1872 o Arquiduque Luis Salvador de Austria merca o predio, restablece o oratorio (1877) e levanta diversos monumentos á memoria de Ramon Llull.

DESCRICIÓN

Miramar é un lugar singular da vertente marítima da Serra de Tramuntana. Está orientado ao noroeste, situado no termo municipal de Valldemossa e de camiño a Deià, entre os predios de S’Estaca e de Son Marroig. Trátase dun lugar dunha beleza abraiante, grega e selvática ao mesmo tempo, onde a verticalidade do relevo ofrece un balcón privilexiado sobre un Mediterráneo que se acende en lume cada solpor.

RECOÑECEMENTO PATRIMONIAL

Lugar Natural da Serra de Tramuntana.

 

Citas de Ramon Llull

 
«Quen non se ten a si mesmo é moi pobre»
 

Mensaxes sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull viaxou ás principais cidades do Mediterráneo e alí entrevistouse cos papas e reis da época.
 

Últimas creacións