La Sapiència

Praza de Sant Jeroni, 1. Nesta fundación social consérvanse numerosos escritos lulianos, algúns de gran valor. Sobre o portal de acceso vese un relevo que representa unha escena evocativa da lenda de «la mata escrita» de Randa. No centro do patio interior hai unha escultura de Llull (1929).

 

Citas de Ramon Llull

 
«Quen non se ten a si mesmo é moi pobre»
 

Mensaxes sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull naceu en Mallorca tres anos despois da conquista cristiá da illa polo rei catalán Jaime I en 1229.
 

Últimas creacións