Basílica de Sant Francesc

RAMON LLULL NA BASÍLICA DE SANT FRANCESC

Nunha capela da cabeceira da basílica, podemos contemplar o sepulcro onde descansa Ramon Llull. Segundo Gaston Vuiller, o cadáver de Llull xace aquí porque os frades franciscanos o reclamaron ao seu convento pola vinculación de Llull a esta orden, xa que a intención inicial fora a de enterralo na veciña igrexa de Santa Eulàlia, onde descansaban os restos dos seus pais e familiares. 

DESCRICIÓN

Os frades franciscanos edificaron este convento no lugar actual en 1281. A partir do século XIX, realizou funcións de cárcere, de cuartel militar e de Audiencia. No ano 1906 establecéronse nel os franciscanos da Terceira Orde Regular. A igrexa conventual é gótica (1281-1384) e é unha das máis importantes de Palma. O claustro do convento é tamén de factura gótica (séculos XIV-XV) e dunha gran beleza. A fachada da igrexa é do século XVII (1618-1700) e presenta un portal impresionante que supón a culminación do barroco en Mallorca.

O sepulcro de Ramon Llull, traballado en alabastro, é obra de Francesc Sagrera, que o esculpiu en 1487. O sarcófago presenta unha estatua xacente do beato, con dous anxos. Na parte inferior obsérvanse sete espazos baleiros, entre columnas, que estaban destinados a acoller unhas imaxes alegóricas das sete Artes lulianas.

RECOÑECEMENTO PATRIMONIAL

Monumento histórico artístico.

 

Citas de Ramon Llull

 
«Non vivas dos demais e vivirás libre»
 

Mensaxes sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull tiña unha vitalidade extraordinaria: viviu máis de oitenta anos e escribiu máis de 250 libros.
 

Últimas creacións