Escriptor

Ramon Llull escriu. Breviculum, IV. Thomas le Myésier, 1325.

Se l’ha tingut pel primer escriptor universal en llengua catalana i creador del català literari; tanmateix entén l'ús del català, no com un fi en si mateix, sinó com un mitjà per arribar a un públic laic i urbà que no coneix el llatí. Tanmateix obre la seva llengua per primera vegada a totes les possibilitats del pensament científic i de l’especulació filosòfica i teològica. El seu és un català amb deixos provençals, herència probablement dels seus poemes d’amor juvenils, escrits en aquesta llengua.

Llull és un destacat assagista i novel·lista i, com a poeta, fa servir les tècniques líriques trobadoresques per a finalitats divulgatives. Quan escriu utilitza no només lletres sinó també símbols, taules, figures geomètriques i il·lustracions diverses; és doncs, d’alguna manera, dissenyador gràfic de les seves obres. Va crear diversos neologismes. I va ser extraordinàriament prolífic: se li atribueixen 265 obres que va escriure en català, llatí i àrab.

 

Cites de Ramon Llull

 
«Amb l’home irat val més callar que parlar»
 

Missatges sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull va estudiar l’Islam i la Càbala amb la intenció de rebatre la fe dels musulmans i dels jueus, als quals ell considerava «infidels».
 

Últimos posts

 
  L’Ajuntament de Palma presenta enguany, dins l’...
 

Últimes creacions